Historie Staré koleji – Benátky nad Jizerou

Jak název naznačuje, náš hotel a restaurace se nachází na místě, kudy kdysi procházela nákladní železniční trať. Vlečka s železničním mostem přes řeku Jizeru byla vybudována jedním z posledních majitelů benáteckého panství hrabětem Leopoldem Bohumilem Thun-Hohensteinem (1842-1898). Tento velmi činorodý podnikatel v roce 1869 založil ve Starých Benátkách panský cukrovar a o necelých deset let později jej vlečkou propojil s Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhou. První zkušební jízda zde proběhla v roce 1878, vlečka tehdy Měřila 5.2 km a zajišťovala provoz cukrovaru, místních cihelen a zásobování města uhlím. V roce 1901 pak byla prodloužena na 6,3 km, aby mohla obsluhovat také nedávno založenou továrnu na umělý korund Carborundum.

První parní lokomotiva byla slavnostně pojmenována „Christiane“, po manželce hraběte Leopolda, mezi lidmi se jí ale velmi rychle začalo důvěrné říkat „ Kristýnka“. Tato třínápravová lokomotiva byla vyrobena v Anglii a věrně sloužila až do roku 1944. Druhá lokomotiva zakoupená cukrovarem v roce 1880 byla pro změnu německé provenience, měla také tři nápravy a nesla jméno „Benatek“. Jistou zajímavostí je, že v mnoha ohledech moderně a ekonomicky smýšlející hrabě Thun-Hohenstein nepodpořil myšlenku benáteckých měšťanů, kteří v té době s poukazem na špatný stav silnic, požadovali vybudování železnice také pro osobní dopravu. Hrabě však odmítl upsat akcie ve prospěch stavby, stejně jako odprodat příslušné pozemky. Nakonec definitivní tečku za projektem učinili sami představitelé města, keři se nechali ovlivnit vlivnou „lobby“ formanů z města a okolí.

Benátecký cukrovar ukončil svůj provoz krátce po druhé světové válce a společně s vlečkou přešel do majetku firmy Carborundum. Po roce 1948 byla rovněž zakoupena nová lokomotiva, která podle manželky prezidenta Klementa Gottwalda získala přezdívku „Marta“. Tento akt lidové tvořivosti však nebyl politickými představiteli přijat s velkým pochopením a zodpovědný pracovník továrny musel svou nevhodnou iniciativu vysvětlovat až na nejvyšších stranických místech. Na začátku 90. let už docházelo k postupnému útlumu využití vlečky, a když v roce 2000 velká povodeň strhla železniční most, byl sice znovu vybudován, ale železnice sama měla v té době své dny už spočítané. Poslední jízda po jejich kolejích proběhla o pět let později, poté byla vlečka snesena a odprodána městu, které na jejím místě vybudovalo sportovní stezku. Dnešní vyznavači in-line bruslení či cyklistiky si tak mohou staré časy někdejší benátecké vlečky připomenout už jen při pohledu na staré fotografie na stěnách naší restaurace.

3D prohlídka budovy

Prohlédněte si interiér Staré koleji díky 3D panorama Google Street View.